Make a Payment

Taliadau

Taliadau hawdd

Mae opsiynau talu diogel ar-lein ar gael i wneud taliadau untro, trefniadau talu, taliadau ar ran myfyriwr/myfyrwyr, neu i wneud pryniannau drwy ein siop ar-lein.

Talwch yn llawn neu trefnwch gynllun talu ar gyfer ffioedd hyfforddiant a/neu lety drwy gerdyn credyd neu debyd

Neu defnyddiwch Trosglwyddiadau Banc Tramor i wneud taliad ar-lein diogel ar gyfer ffioedd hyfforddiant neu lety yn eich arian cyfred cartref.

Nodwch, gall unrhyw daliadau hyfforddiant neu lety a wneir gymryd hyd at 2 ddiwrnod gwaith i gael eu hadlewyrchu ar eich cyfrif Unilife myfyriwr.

Er mwyn cael taliadau ar-lein, bydd arnoch angen eich rhif ID myfyriwr a'ch dyddiad geni myfyriwr.

Gwneud Taliad

credit-or-debit-button-CYMRAEG.png

Overseas Bank Transfer CYM v2

*E-waled a thaliadau cerdyn.


Cwestiynau Cyffredin Allweddol

Dolenni Defnyddiol

Ffioedd Llety

Ffioedd a Chyllid

Polisïau Cyllid

Cysylltwch a ni

Ffôn: 01443 483340  

Ebost: [email protected]