Polisïau Cyllid

Polisi Ffioedd a Rheolaeth Dyled

Mae'r Polisi Ffioedd a Rheoli Dyledion yn cynnwys pob math o incwm a dderbynnir drwy ffioedd dysgu, ffioedd llety ac incwm arall. 

Polisi Ffioedd a Rheolaeth Dyled 2023 - 24

Polisi Ffioedd a Rheolaeth Dyled 2022 - 23

Polisi Ffioedd a Rheolaeth Dyled 2021 - 22