Polisïau Cyllid

Polisi Ffioedd a Rheolaeth Dyled

Mae'r Polisi Ffioedd a Rheoli Dyledion yn cynnwys pob math o incwm a dderbynnir drwy ffioedd dysgu, ffioedd llety ac incwm arall. O 2019-20 ymlaen, mae'r polisi ad-dalu wedi'i gynnwys yn y polisi ar reoli dyledion.


Polisi Ffioedd a Rheolaeth Dyled 2020 - 21
Polisi Ffioedd a Rheolaeth Dyled 2019 - 20


Polisi Ffioedd a Rheoli Dyledion ar gyfer 2018 - 19